Polityka Prywatności

Przyjazd

Wyjazd

Wybierz Liczbę Gości

2
Dorosłych
Dorosłych
-
+
wybierz

Najniższe ceny tylko na naszej stronie

Szukaj
left
right
Wyczyść
Close
Wybierz date przyjazdu
zobacz więcej

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu internetowego elkowyzakatek.com, zwanego dalej serwisem.
2. Administratorem danych osobowych jest TARTAK-GAŁKA Sp.j. Bystra Podhalańska 813 34-235 Bystra Podhalańska, NIP 5521714236, REGON 122752665, numer telefonu 881 976 515, adres email elkowyzakatek@gmail.com
3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu przekazane przez nich dobrowolnie, w celu świadczenia drogą elektroniczną usług oraz w celu wykonania umów określonych w serwisie, w tym: w celu zwarcia i wykonania umowy najmu, dokonania płatności, korzystania z usługi formularza kontaktowego, rozwiązywania problemów technicznych związanych z ww. usługami, kontaktowania się z wynajmującym w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej ,,RODO”), obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), prowadzenia działań marketingowych dotyczących działań wynajmującego, jak i świadczonych przez niego usług, dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. (art. 6 ust. 1 lit. f RDO).
Przetwarzane dane osobowe będą obejmowały swoim zakresem takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email. Podanie danych jest niezbędne do wykonania przez Administratora usług i umów opisanych w serwisie. Niepodanie danych osobowych, bądź niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy.
4. Użytkownik ma prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych, podobnie jak w każdym czasie może żądać ich zmiany oraz usunięcia, a nadto może cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.
5. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a). poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
b). poprzez gromadzenie plików “cookies”.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.
7. Każdy użytkownik serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MONTE HOUSE APARTMENTS

Witaj w twoim domu w górach

ADRES:

ul. Małe Żywczańskie 26
Zakopane 34-500

TELEFON:

+48 668 261 761

E-MAIL:

kontakt@montehouse.pl

Regulamin Polityka prywatności

© 2022 Montehouse Apartments - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by logo